یاس کبود
مهدی جان عالمی در انتظار تو است ...
 

يا کاشف الکرب عن وجه الحسين (ع)

 

ترجمه این ذکر شریف :

(( یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین ))

(( ای برطرف کننده غم و اندوه از روی حسین بحق برادرت حسین ، اندوه و مشکل من را برطرف کن  ))

یا سیدی ، یا کاشف الکرب ، جمع الله بیننا و بینک و بین رسوِله و اولیائه فی منازل المخبتین
و خدای ارحم الراحمین ما و شما را و رسولش و اولیائش را در منازل بهشتی با هم جمع کند.


یا کاشف الکرب عن وجه الحسین ، یا مولای انت باب الحوائج و انا مخزن الحوائج ، پس بحق برادرت اکشف کربی .

ذکر با کرامت   " یا کاشف الکرب عن وجه الحسین "  که برای توسل به حضرت باب الحوائج سفارش شده را با اخلاص و با طهارت در یک مکان پاک  133 مرتبه به عدد اسم شریف آن حضرت تکرار نمایید و حاجات خود را به درگاه آن باب حاجات ببرید و بگویید :

یا کاشف الکرب اگر مصلحت ما و رضایت الهی در برآورده شدن آن حاجت است ، بحق الحسین و بحق وجه الحسین حاجاتمان را برآورده نمایید.

 

 

 

[ سه شنبه هشتم دی ۱۳۸۸ ] [ 10:50 ] [ مریم ] [ ]
درباره وبلاگ

فاطمه
ای سوز و گداز ناله ها ...
امکانات وب